طراحی سایت و پورتال با طراحی بهینه بر اساس قوانین موتورهای جستجو؛ سئو (Search Engine Optimization).
طراحی دوباره سایتهای قدیمی یا استاتیک و تبدیل آنها به سایتهای کاملا دینامیک با طرحی نو و معرفی سایت به موتورهای جستجو ...
مشاوره رایگان برای طراحی سایت با مرکز انفورماتیک راوش 44671432 - 09125248221

ساختار سایت و انتخاب بخش های آن

جدا از وجود و نوع اطلاعات موجود در هر بخش از سایت، ساختار سایت شامل نحوه ارتباط هر بخش با بخشهای دیگر سایت نیز می باشد. ارتباط مناسب در بخشهای مختلف یک سایت از موارد مهمی است که باعث موفقیت یا عدم موفقیت آن می گردد. در صورتی که این ارتباط به درستی تعریف نگردد، یک سایت بیشتر مانند یک کتاب خواهد بود که حداکثر دارای یک فهرست برای دسترسی به مطالب مورد نظر است.
برای روشن تر شدن اهمیت تعریف یک ساختار مناسب در سایت به عنوان مثال میتوان نگاهی به سایت سینما تئاتر انداخت. در این سایت بخشی به نام "سینمای ایران" دارای زیرمجموعه هایی به نامهای "برنامه سینماهای تهران"، "فیلمهای سینمای ایران" و "سینماهای تهران" وجود دارند. در هر یک از این بخشها اگر نامی از فیلمی برده شده باشد، آن فیلم به صورت یک لینک بوده و با کلیک بر روی آن، اطلاعات آن فیلم را خواهیم دید. همینطور در بخش فیلمهای سینمای ایران، هر جا نامی از سینمایی برده شده باشد، آن نیز به صورت یک لینک بوده و به برگه اطلاعات سینما خواهیم رفت. این ارتباط بین بخشها، باعث ارتباط ساده و آسان بین دو مفهوم در سایتها شده و از جستجوهای بی مورد و سردرگمی بازدید کنندگان در سایت برای بدست آوردن اطلاعات مربوط به آن چه در هر لحظه با آن در تماس هستند جلوگیری می کند